vrijdag 4 december 2015

Fotoboek 'Jong grut' van Marcel van Kammen

LEEUWARDEN - Zaterdag verscheen bij uitgeverij Wijdemeer het boek ‘Jong grut’ van de bekende jonge fotograaf Marcel van Kammen. Zoals de titel al aangeeft, is het boek gewijd aan jonge dieren.
Hun onbevangenheid, de ontdekkingsreis die het leven van een pasgeboren dier is, wil de fotograaf in dit boek laten zien. Soms met een leuke anekdote, soms met een overpeinzing, maar bovenal met mooie foto’s.

Het boek is verkrijgbaar in de webshop van Wijdemeer en in de (internet)boekhandel en kost € 15,00.
Marcel van Kammen is freelance fotograaf en werkt o.a. voor de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad

Uitvoering:
Hardcover, 64 blz.
Formaat: 15 x 15 cm
Vormgeving: Boudewijn Boer

Prijs: € 15,00


woensdag 18 november 2015

Grutto is Nationale Vogel

De grutto heeft maar liefst een kwart van de stemmen gekregen en is daarmee Nationale Vogel geworden. Terecht, want nergens broeden zoveel grutto’s als in ons land.

zondag 1 november 2015

Vogelbescherming agenda en kalender

Vogelbescherming heeft een mooie Vogelbescherming Agenda 2016 een een fraaie Vogelbescherming Kalender  2016. Ze zijn in één voordeelpakket verkrijgbaar. Het is een handige, luxe agenda en een mooie kalender, voorzien van unieke vogelfoto’s.

Ga naar de website van de Vogelbescherming om Agenda en Kalenderpakket 2016 te bestellen.

zaterdag 5 september 2015

Tuindieren gids

‘Handige gids om 500 soorten tuindieren te herkennen.’ Dat is de ondertitel van dit handzame boek. In de gids staan diersoorten die in je eigen tuin voorkomen, de huis-tuin-en-keuken kruipertjes, die, als je de illustraties in het boek ziet, er opeens prachtig en bijzonder uitzien.

Met deze gids in de hand kun je op je tuinbankje gezeten de rijkdom van je eigen tuin nalezen.


Volop genieten van vogels! Actie van Vogelbescherming Nederland


Wilt u meer weten over vogels? In uw tuin? In de buurt? In een natuurgebied? Wilt u tips krijgen voorhet herkennen van vogels? Wilt u weten waarom het belangrijk is om vogels te beschermen?

Als het antwoord op één of meer van deze vragen JA is, dan is Vogels iets voor u. Vogels is het prachtige magazine van Vogelbescherming Nederland. Vogelbescherming komt op voor in het wild
levende vogels, van stad tot Wad en van uw achtertuin tot Afrika.

Voordelig kennis maken
Als kennismaking hebben we een mooie aanbieding voor u. Voor maar € 5 bent u een half jaar lang actielid van Vogelbescherming.

Actielid voor maar € 5

De voordelen op een rijtje:
2 x het prachtige blad VOGELS
10% korting op veel artikelen in de webshop
U steunt Vogelbescherming
Stopt vanzelf na zes maanden.

dinsdag 7 april 2015

Verkozen tot Birdbook of the year

Vogeldeterminatie is een vogelhandboek dat verder gaat waar andere veldgidsen stoppen. Met dit handboek leer je door middel van heldere illustraties en gedetailleerde beschrijvingen onderscheid te maken tussen de verschillende vogelsoorten, zelfs als ze heel veel op elkaar lijken! Het boek is voor zowel de beginnende als de ervaren vogelaar.
Ontdek de verschillen tussen vergelijkbare soorten vogels.

Als je wel een vogelfamilie herkent, maar twijfelt over welke soort je ziet, dan biedt deze gids uitkomst. Hierin worden namelijk soorten die op elkaar lijken direct met elkaar vergeleken, waar je in een gewone veldgids vaak moet bladeren. De kenmerken van lastig van elkaar te onderscheiden vogels zijn in detail getekend en beschreven. Te gebruiken bij het spotten, maar ook als naslaggids die je aanvullende informatie geeft om te weten of je nu een zilvermeeuw of toch een geelpootmeeuw hebt gezien.
Het boek verschijnt op 28 april en kost € 29,99.

vrijdag 3 april 2015

Eerste Kievistei

HOLLUM - Er werd heel geheimzinnig over gedaan, maar het eerste kievitsei van Fryslân werd donderdag 12 maart gevonden op Ameland.

Lees er hier over

VogelwachtseizoenVogelwachtseizoen van start in Werelderfgoed Wadden
Staatsbosbeheer vogelwachters deze week aan de slag op de Boschplaat en Rottumerplaat

Het broedseizoen staat voor de deur in het Waddengebied. Duizenden vogels, zoals sterns, lepelaars, eidereenden en plevieren zoeken komende tijd een broedplekje. De Waddeneilanden en de omliggende platen zijn bij hoogwater belangrijke vluchtplaatsen. Ontelbare vogels wachten op de ‘volgende gang’ van hun voedsel. Rust en ruimte in de maanden april – juli zijn daarom van levensbelang. Daar houden de vogelwachters van Staatsbosbeheer toezicht op. In april nemen ze hun posten weer in op de eilanden Terschelling (de Boschplaat), Engelsmanplaat, Rottumerplaat en Rottumeroog, en voor het eerst op Texel (de Slufter).

vrijdag 6 februari 2015

Facebookpagina

HOLLUM - Dit Blog is aanvankelijk opgezet als nieuwsvoorziening van de Vogelwachtvereniging Hollum/ Ballum. Sinds vandaag gebruikt de Vogelwacht daarvoor een Facebookpagina. Het Vogelwacht Blog gaat zelfstandig verder als Vogels op Ameland, onder redactie van Persbureau Ameland.

Vogelwacht Ameland: Pestvogels op Ameland

Vogelwacht Ameland: Pestvogels op Ameland: Jan van Os fotografeerde pestvogels op Ameland. Kijk hier voor meer van zijn pestvogelfoto's.

Pestvogels op Ameland

Jan van Os fotografeerde pestvogels op Ameland.

>> lees hier meer over de Pestvogel

Documentaire Vogelwachter op NPO2


ROTTUMERPLAAT - De documentaire De Vogelwachter, tijd bestaat niet, enkel tij is op 10 februari te zien in een verkorte versie op NPO2. De film van Hans den Hartog gaat over het werk van de vogelwachters van Staatsbosbeheer op Terschelling. De filmmaker volgt de laatste professionale vogelwachter, Oene de Jong, op de Boschplaat, Engelsmanplaat en Rottumerplaat. Daarnaast vertellen oud-vogelwachters hun verhalen. De documentaire laat naast beelden van het unieke Werelderfgoed Waddenzee ook historisch beeldmateriaal zien. De documentaire begint op 10 februari om 19.20 uur. Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/DeVogelwachter.

dinsdag 20 januari 2015

Middelste bonte specht op Ameland

Foto Martha Appelman
HOLLUM – Vanmiddag werd de middelste bonte specht gespot in het Hollumer bos. Martha Appelman zag de vogel en maakte er meteen een foto van.

De middelste bonte specht is een spechtensoort in opmars in Nederland. Deze soort die qua grootte tussen de grote en kleine bonte specht in zit, houdt van oud eikenbos. Omdat de Nederlandse bossen steeds ouder worden, zal het aantal middelste bonte spechten de komende decennia hoogstwaarschijnlijk toenemen. Ze duiken op steeds meer plaatsen op, met name aan de oostkant van ons land. Ze lijken behoorlijk op de grote bonte specht, maar de baardstreep die de grote bonte wel heeft, ontbreekt. Ook heeft de middelste bonte een volledig rode kruinstreep en de grote bonte niet. Het geluid is ook anders, maar dat laten ze alleen maar in het voorjaar horen, voor de rest zijn middelste bonte spechten zwijgzaam en dan ook erg moeilijk te vinden.Pestvogels gesignaleerd

Foto Sjirk Klasema
HOLLUM - De pestvogels zijn weer op Ameland. De vier op de foto's zaten in een appelboom aan De Meer in Hollum, bij Legoland.
Het is een invasiegast die vanuit het noorden in onze streken terechtkomt en hier soms overwintert. De vogel wordt de laatste jaren regelmatig in grote aantallen op de Waddeneilanden gezien. Tijdens een invasie schuwen ze ook de dorpen en steden in onze omgeving niet. Ze zijn dan te zien op bessendragende struiken. Voorheen was de pestvogel een dwaalgast, maar na 2005 wordt hij steeds vaker in Nederland en ook op Ameland waargenomen. Bij een slecht bessenjaar trekt de vogel door naar het zuiden.

woensdag 14 januari 2015

Geen ontheffing kievitseizoeken

LEEUWARDEN – Er wordt geen ontheffing gegeven voor het rapen van kievitseieren in Fryslân. Dat heeft de Raad van State besloten.

Het college van gedeputeerde staten van Fryslân heeft bij het verlenen van een ontheffing voor het rapen van kievitseieren niet voldoende onderzocht of de kievitenpopulatie in Fryslân zich nog in een "gunstige staat van instandhouding bevindt". Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van vandaag (14 januari 2015) bepaald dat het provinciebestuur nader onderzoek moet doen voordat het een nieuw besluit neemt op de bezwaren van de Faunabescherming. Zolang dat niet is gebeurd geldt de ontheffing niet. Dit betekent dat de Bond Friese VogelWachten op dit moment niet beschikt over een ontheffing om van 1 maart tot en met 8 april 2015 kievitseieren te rapen.

Gunstige staat van instandhouding
De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat het provinciebestuur beter had moeten onderzoeken of de kievitenpopulatie in Fryslân op dit moment en op lange termijn nog levensvatbaar is. Dit oordeel sluit aan bij een eerdere uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over het rapen van kievitseieren uit 2012. Daarin sprak de Afdeling bestuursrechtspraak al haar zorg uit over de voortgaande daling in de kievitenpopulatie. Ondanks perioden van een zekere stabilisatie is de populatie in 2013 bijna gehalveerd ten opzichte van 1996. Gelet op dit beeld van voortgaande achteruitgang van de kievitenpopulatie over een lange periode moet het provinciebestuur nu gaan onderzoeken bij welke stand van de kievitenpopulatie nog sprake is van een "gunstige staat van instandhouding". Het provinciebestuur moet met het oog daarop ook onderzoeken of de kievit nog in het algemeen voorkomt in het Friese grasland, een natuurlijke habitat van de kievit, en of dit ook op langere termijn nog zo zal blijven.

Schorsing
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de ontheffing geschorst tot zes weken na het nieuwe besluit van het provinciebestuur. Mocht tegen dat nieuwe besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak, dan loopt die schorsing door totdat de hoogste algemene bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan.

Ontheffing

Het provinciebestuur verleende in januari 2013 een ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet waarmee in de periode van 2013 tot en met 2015 kievitseieren mochten worden geraapt. In 2013 ging het om 6.307 kievitseieren en in 2014 om 5.939. Voor 2015 was nog geen maximaal aantal vastgesteld.
Bron: Raad van State

Persbureau Ameland