vrijdag 28 februari 2014

Eierzoekers mogen 5.693 kievitseieren meenemen

LEEUWARDEN - Vanaf 1 maart mogen eierzoekers maximaal 5.693 kievitseieren zoeken en meenemen. Dit aantal is gebaseerd op de cijfers van SOVON die de organisatie voor vogelonderzoek pas bekend maakte.
De provincie heeft op 29 januari 2013 de Bond van Friese Vogelwachten een ontheffing verleend voor het zoeken en meenemen van kievitseieren voor drie jaar (2013-2015). De provincie bepaalt het aantal eieren elk jaar opnieuw. Op dat punt wordt de ontheffing dan aangepast.
1% criterium
Gedeputeerde Johannes Kramer: “Het aantal van 5.693 is berekend op basis van het zogenoemde 1% criterium. Wat betekent dat het cijfer gebaseerd is op 1% van het jaarlijkse sterftecijfer van de kievit. Dit gebeurt om te voorkomen dat de stand van de kievit wordt aangetast”.
Ameland had vorig jaar geen Eerste Kievitsei binnen de raapperiode. In 2012 vonden Cor de Boer samen met Tim en Jelke het eerste ei.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Persbureau Ameland