woensdag 19 juni 2013

Vogels in Fryslân, een nieuw standaardwerk


LEEUWARDEN - Na bijna 40 jaar komt er een vervolg op de driedelige boekenserie ‘Vogels in Friesland’. Een werkgroep met Friese vogelkundigen, verenigd in de Stichting Avifauna Fryslân, bereidt plannen voor om in 2018 een nieuw tweedelig boekwerk over vogels in Fryslân te laten verschijnen. Daarin zal niet alleen de aandacht gericht zijn op vogels die in Fryslân broeden, maar ook die de provincie als tussenstop op trek of als overwinteringsgebied gebruiken. Er zal ruimschoots aandacht uitgaan naar de grote veranderingen in het Friese landschap in de afgelopen veertig jaar en de gevolgen daarvan voor de vogelstand.

In de jaren zeventig verschenen in de loop van enkele jaren drie roemruchte delen over vogels in Fryslân, onder redactie van D.T.E. van der Ploeg. De boeken spraken tot de verbeelding van velen en staan nog steeds in duizenden boekenkasten. Niet verwonderlijk, want er is geen andere provincie, waarbij vogels en natuurbeleving zozeer zijn ingebed in de cultuur. Voor de samenstelling van de serie werd destijds gebruik gemaakt van de verspreidingsgegevens van Friese vogelaars, waaronder het vogelarchief van ‘Fûgeltsje Bos’, en een nieuw vogelonderzoek van Fryslân, opgedeeld in atlasblokken van 5x5 kilometer. Dit jaar is de landelijke vogelaarsvereniging Sovon voor de duur van drie jaar begonnen aan een moderne versie van het ’atlasproject’, zowel gericht op broedvogels, doortrekkende vogels als wintergasten. Dat zal leiden tot een nieuwe Nederlandse vogelatlas. Dit is tevens een mooi moment om aan te vangen met de realisering van een nieuw standaardwerk over vogels in Fryslân.
De Stichting Avifauna Fryslân wil gebruik maken van vogelgegevens die sinds halverwege jaren zeventig verzameld zijn en daarmee de ontwikkelingen van de vogelstand in onze provincie gedetailleerd beschrijven. Voor deze omvangrijke klus trekt de stichting vijf jaar uit. In die periode worden niet alleen in het kader van het nieuwe landelijke atlasproject gegevens verzameld. Ook ‘historische’ gegevens vanaf 1975, na de vorige boekuitgave ‘Vogels in Friesland’ zullen uit archieven, gegevensbestanden en veldboekjes gehaald worden, om ze vervolgens in de uitgave te presenteren.
Voor de totstandkoming van dit aansprekende  standaardwerk zal een beroep worden gedaan op de vele honderden vrijwillige vogeltellers, vogelwachten en natuurorganisaties. Een redactie van ervaren Friese vogelkundigen, professionele gegevensverwerkers en diverse deskundige auteurs staan borg voor een prachtige, informatieve uitgave. Een Friese uitgever zorgt voor een aansprekende vormgeving, druk en distributie van het tweedelige boekwerk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Persbureau Ameland