donderdag 16 mei 2013

Een bijzonder nest


HOLLUM - Op 14 mei troffen vogelwachters Siebe Visser en Gijsbert Dokter in hun telgebied nabij de Skutehon dit bijzondere “combinest” aan.
Naast  de 5 meerkoeteieren bevonden zich in het nest een  tweetal eieren van een Grauwe Gans. Ze constateerden dat de eieren van de Grauwe Gans warm aanvoelden en trokken daaruit de conclusie dat het nest door een Grauwe Gans bebroed werd.


In Nederland is de koekoek de enige vogel in die eieren in nesten van andere vogels legt. Buiten Nederland zijn er nog andere vogels die dit ook doen. Deze meerkoet en gans hebben een bijzondere samenwerking.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Persbureau Ameland