woensdag 3 april 2013

4 t/m 10 april: Friese burgers stemmen over toekomst weidelandschap


LEEUWARDEN - Dinsdagavond 2 april hield burgerinitiatief Kening fan 'e Greide zijn voorlopig laatste informele inspraakavond voor burgers. Donderdag 4 april verschijnen alle burgerideeën over behoud en beheer van, en het leven in en rondom het weidevogellandschap op de website van het initiatief. Tot en met 10 april kunnen burgers online aangeven welke hen het meeste aanspreken. De winnende ideeën bediscussieert een burgerjury met experts. Eindresultaat is een burgermanifest.
Elke burger, jong of oud, mag stemmen en is daartoe in staat. Want het stemsysteem op de website is simpel, aldus Wim Hiemstra, coördinator van het burgerjuryproces. 
Keuze uit zo'n dertig ideeën
Er kwamen enkele honderden ideeën en stellingen voort uit de zogenaamde streeksessies van Kening fan 'e Greide in respectievelijk Gaastmeer, Ameland, Jorwert, Wouterswoude, Gorredijk en Leeuwarden. Het aantal waarop gestemd kan worden is echter gereduceerd tot ongeveer dertig. “Veel ideeën lijken op elkaar en konden samengevat. Toch zijn er ook genoeg originele en vindingrijke exemplaren geopperd. Een mooi geheel”, aldus Hiemstra. De circa dertig ideeën worden na afloop van de laatste sessie definitief vastgesteld en verdeeld over de drie categorieën die centraal staan binnen Kening fan 'e Greide: ecologie, economie en sociaal-cultureel.

Zes ideeën naar burgerjury
De twee meest populaire ieeën per categorie vormen de input voor een burgerjury, waarvoor mensen zich tot 4 april 12.00 uur kunnen opgeven. De twaalfkoppige jury bespreekt de zes ideeën met experts tijdens een 'burgerjurydag' op 13 april in Natuurmuseum Fryslân. Die experts kunnen wetenschappers, agrariërs of politici zijn, maar bijvoorbeeld ook jongeren of kunstenaars met specifieke kennis en interesse. Via sociale media en waarschijnlijk sms kan iedereen vragen stellen aan, en meedenken en -kijken met de burgerjury. De uitkomsten van die gesprekken zijn leidend voor het te vormen burgermanifest op de tweede burgerjurydag (20 april). Presentatie van het manifest is op 23 april.

Omgekeerde ontwikkelingssamenwerking
Het burgerjuryproces wordt mede begeleid door drie Oegandezen. De Afrikanen maken deel uit van het initiatief CEW-IT (Citizen Election Watch), dat in eigen land de stem van burgers versterkt met burgermanifesten en een website faciliteert waarop Oegandezen via sms maatschappelijke onrechtvaardigheden, zoals corruptie, aan de kaak kunnen stellen. In week 15 zijn ze in Friesland.

Over Kening fan ‘e Greide
Kening fan ‘e Greide is een (burger)initiatief dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weidevogellandschap. En al het leven, wonen en werken daarin en omheen. De bedreigde grutto, Koning van het Weiland, staat symbool.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Persbureau Ameland