donderdag 3 oktober 2019

Vogels rond de Noordzee - nieuw boek

ZEIST - De Noordzeekust is belangrijk voor veel vogels. Gedurende vijf jaar fotografeerde Sijmen Hendriks de vogels en de landschappen waarin zij leven. De ene keer in majestueuze natuurgebieden, de andere keer in grimmige industriegebieden of kuststeden. Dit prachtige fotoboek toont de schoonheid van het vogelleven, maar laat ook zien dat de natuur onder grote druk staat.

In een dichtbevolkt gebied met grote economische activiteit lijken de vogels onbekommerd hun gang te gaan. Helaas is dat schijn. De natuur en ook de vogels van het Noordzeegebied staan onder grote druk. Dit boek toont de schoonheid van het vogelleven, om duidelijk te maken wat er op het spel staat. 

Zand, modder, rotsen en zee: een vogelreis langs zeven Noordzeekusten.
•          Prachtige foto’s van vogels en hun omgeving
•          Beknopte informatie over de gefotografeerde vogels en gebieden


Birds around the North Sea | Birds around the North Sea |
Turn the tide

Auteur: Sijmen Hendriks
Turn the tide (Hardcover) 
€ 44,95  
2019, ISBN: 9789050116978

Te bestellen via deze link.

maandag 10 juni 2019

Minigids Wad- en kustvogels

UTRECHT - Uitgeverij KNNV gaf deze Minigids Wad- en kustvogels uit, die helpt bij het herkennen van meer dan 80 vogelsoorten die je tegen kunt komen langs de kust boven zee, in de branding, op het strand, op het wad en in de duinen. Een handzame gids voor wandelingen en vogelkijktochten. Met prachtige illustraties van Elwin van der Kolk.

De Nederlandse kust is een bijzonder landschap: groot, gevarieerd en rijk aan vogels. Vanaf Zeeland tot en met de Wadden vind je maar liefst driehonderd kilometer aan stranden, kwelders, duinen, zeearmen en slikken, waar talloze vogels voedsel zoeken, rusten en broeden. Je kunt dus langs wad en kust het hele jaar door genieten van vogels!

De illustraties laten het volwassen mannetje in broedkleed zien, tenzij anders aangegeven. Kleuren en patronen kunnen in andere seizoenen valer of zelfs afwezig zijn.
De vogels zijn niet op schaal afgebeeld. De vermelde lengte is van kop tot staart, van sommige soorten is ook de spanwijdte vermeld.
De seizoenen geven aan wanneer de kans het grootst is om de soort te zien.

De Minigids Wad- en kustvogels kost € 6,95 en is via deze link te koop.

dinsdag 28 mei 2019

Vogels herkennen aan hun zang en roep

Auteur: Dick de Vos
Prijs: € 35,95
200 Europese soorten - determinatiesleutels - ABC voor natuuropnames

De 'Veldgids Vogelzang' beschrijft de zang en roep van 200 Europese vogelsoorten. De soorten zijn geselecteerd op trefkans en zeldzaamheid. Via eenvoudige determinatiesleutels is het gemakkelijk om de juiste vogelsoort bij het geluid te vinden.

Per soort zijn de zang en roep beschreven en in beeld gebracht met sonogrammen. Goede illustraties en beschrijvingen van gedrag, voorkomen en leefgebied maken de gids compleet.

  • 200 vogelsoorten herkennen aan hun roep, zang, triller of roffel
  • Duidelijke sleutels en beschrijvingen (gedrag, voorkomen en leefgebied)
  • Met foto's, sonogrammen en verspreidingskaartjes
  • Handige ezelsbruggetjes om de zang te onthouden
  • Met tips om zelf geluidsopnames te maken
  • Ook geschikt voor vogelcursussen en –excursies
  • Nominatie Jan Wolkers Prijs 2017
Bijbehorende vogelgeluiden-app 'BirdSounds Europe'
Oorspronkelijk was bij dit boek een gratis geluiden-app (Vogelzang) verkrijgbaar. Op dit moment is het niet meer mogelijk om deze app gratis beschikbaar te houden.
Als u deze app op uw toestel heeft staan, kunt u die gewoon blijven gebruiken, maar hij wordt niet meer bijgehouden en is niet meer te downloaden.
Wij adviseren u de zeer uitgebreide app BirdSounds Europe te gebruiken. In deze app is een aparte collectie opgenomen die direct toegang biedt tot de geluiden die in de Veldgids Vogelzang worden beschreven. De app bevat bijna 2000 verschillende geluiden van 413 Europese vogelsoorten. En dit wordt in de toekomst nog verder uitgebreid.

De Veldgids Vogelzang is via deze link te bestellen.

vrijdag 8 maart 2019

Jan Brouwer vindt eerste kievitsei Ameland

Het eerste kievitsei van Ameland is op 8 maart 2019 gevonden, door Jan Brouwer uit Buren, vogelwachter van Vogelwacht Nes-Buren. Hij vond het nestje met één eitje rond half vijf vanmidddag in een weiland nabij de rondweg bij Nes op Ameland.

Toen hij het nestje had gevonden belde hij meteen met de Vogelwacht, vertelde hij aan Omrop Fryslân. De Vogelwacht moet controleren of het klopt en de tijd en plaats doorgeven aan de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Het eitje werd op versheid gelotterd in een natte greppel en op de foto gezet. Hij gaat nu de nazorg in.
Het is de vierde keer dat Brouwer de vinder van het eerste ei is. 

Maandag 11 maart om 13.30 uur wordt Brouwer gehuldigd in het gemeentehuis door wethouder Ellen Bruins Slot. De vinder krijgt dan een oorkonde en het vindersloon.

dinsdag 26 februari 2019

De kauwen zijn terug in het dorpEen vlucht kauwen strijkt neer op de iepen in Hollum. Elk jaar in het voorjaar komen de vogels vanuit de duinen en weilanden naar het dorp. De kolonie lijkt ook elk jaar te groeien. 

In het centrum van het dorp hebben ze een paar 'huisbomen' waar ze graag zitten en hun gekras laten horen. Het Zwanenplein is een van de favoriete plekken.

Zeekoeten in de problemenOp het Suudwest en op het Noordzeestrand wordt eind januari 2019 melding gemaakt van tientallen dode of half dode zeekoeten. Ook op Terschelling en Vlieland liggen de dode of bibberende vogels aan de waterkant.

Normaal gesproken verblijven zeekoeten op zee en zie je ze niet op de eilanden. Wat ze mankeren is niet duidelijk. Er wordt onderzoek naar gedaan. Tientallen zieke dieren worden opgevangen in vogelopvangcentra zoals de Fugelhelling in Ureterp en de Vogelopvang op Terschelling.

Onderzoeksinstituut NIOZ onderzocht wat er mis was met de vogels en waarom ze massaal aanspoelden. De vogels die levend in de opvang terechtkwamen zaten veelal onder hun gewicht. Ze horen een kilo zwaar te zijn maar zijn 600 tot 700 gram. Uit het onderzoek bleek dat de dieren een vrijwel lege maag hadden. 

Tienduizenden zeekoeten spoelden in januari aan op de Nederlandse kust. Elke winter gaan er zeekoeten dood, dat is normaal. In deze januarimaand gaat het wel om uitzonderlijk veel zeekoeten.
In de maagjes zat een zwarte substantie, dat geronnen bloed bleek te zijn. De dieren hadden maag en darmbloedingen gehad en orgaanfalen. Van vergiftiging als oorzaak is volgends het onderzoek geen sprake. Ook wordt er nauwelijks paraffine gevonden en de plastic korreltjes vallen ook mee. Dan blijft over een samenloop van omstandigheden: slecht weer, voedselschaarste, een parasiet al dan niet samen met gif en plastic.


Persbureau Ameland